جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


اراضی

شماره : 37900 تاریخ : 27/5/1369

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
با توجه به اینکه در صورتجلسه کمیسیون موضوع بند((1)) مصوبه شماره 68504مورخ 11/9/1365 کارکنان دولت مشمول مصوبه معین شده اند و با عنایت به اینکه نمانیدگی مردم در مجلس شورای اسلامی موجب استخدام در دولت نمی گردد، علیهذا صرفا" نمایندگانی ازمجلس شورای اسلامی مشمول مصوبات مذکور می باشند که قبلا" مطابق مقررات به استخدام دولت درآمده اند0

مرجع :
کتاب : مجموعه نظارت حقوقی اداره کل حقوقی نهادریاست جمهوری
سال 1369 ناشرمعاونت پژوهش ،تدوین وتنقیح قوانین ومقررات کشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
37900
تاریخ تصویب :
1369/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :