×

مرجع صالح صدور پروانه کسب

مرجع صالح صدور پروانه کسب

مرجع-صالح-صدور-پروانه-کسب
نظام صنفی پروانه کسب
شماره : 113406
مورخ :11/11/1368

باعنایت به تصریح موادقانون نظام صنفی مصوب 1359 شورای انقلاب واصلاحیه مورخ 31/2/1368آن (ازجمله مواد 15 25 35) مقام صالح برای صدورپروانه کسب ،اتحادیه مرکزی صنفی یااتحادیه صنفی می باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 131

103

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 113406

تاریخ تصویب : 1368/11/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.