×

سن ازدواج - معافیت از شرط سن ازدواج - مرجع اعطای معافیت از شرط سن ازدواج

سن ازدواج - معافیت از شرط سن ازدواج - مرجع اعطای معافیت از شرط سن ازدواج

سن-ازدواج---معافیت-از-شرط-سن-ازدواج---مرجع-اعطای-معافیت-از-شرط-سن-ازدواج
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

40 شماره 152هفته دادگستری صفحه 1211

ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته که ازدواج زن قبل ازرسیدن بسن 18 سلا تمام ممنوع است مگردر مواردیکه مصالحی اقتضا کند که در اینصورت در مورد زنیکه سن از او15 سال کمتر نباشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است باو معایت از شرط سن اعطاء شود00.آیامرجع اصلی تشخیص مصلحت دادستان یادادگاه شهرستان و یا هر دو مرجع میباشد؟ و آیا متقاضی میتواندمستقیما" بدادگاه مراجعه و مصلحت انجام قضیه را عنوان و درخواست معافیت مذکور را بنماید؟

در مورد سئوال فوق اداره حقوقی بر مبنای نظر مورخ 9/7/1354 کمیسیون مشورتی حقوق مدنی چننی پاسخ داده است :
نظر بصراحت ماده 23 قانون حمایت خانواد، اعطا معافیت از شرط سن الزاما" با پیشنهاد دادستان صورت میگیرد و مراجعه مستقیم بدادگاه برخلاف قانون است ، قید عبارت در مواردیکه مصالحی اقتضا کند در ماده مذکور مستلزم آنست که مرجعی نیز برای تشخیص مصلحت تعیین گردد، این مرجع بحکم همین ماده دادستان و دادگاه است ، بنابراین هر دو مرجع در صورتکیه تقاضاراموافق مصلحت تشخیص ندهند حق رد آنرا خواهند داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 40

تاریخ تصویب : 1354/07/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.