×

اجازه رسیدگی فوری در دادگاه حمایت خانواده

اجازه رسیدگی فوری در دادگاه حمایت خانواده

اجازه-رسیدگی-فوری-در-دادگاه-حمایت-خانواده

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

45 شماره 160159هفته دادگستری صفحه 16

چون دادگاه های حمایت خانواده ضمن رسیدگی به پرونده ها به مواردی برخورد میکنند که محتاج صدور دستور موقت است آیاصدورچنین دستوری محتاج اجازه مخصوص وزارت دادگستری است که درماده 773 آئین دادرسی مدنی به آن تصریح شده ؟
اداره حقوقی نظر خود را در تاریخ 12/3/1354 بشرح زیر اعلام نموده است :
باتوجه بذیل ماده 1 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته (0000رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود) و مفاد ماده 3آن قانون بر اینکه (دادگاه میتواند هر نوع تحقیق واقدامی را که برای روشن شدن موضوع و احقاق حق لازم بداند00.و بهرطریق که مقتضی باشد انجام دهد) و اینه در موارد لازم بدادگاه اجازه داده شده شده قبل از رسیدگی بماهیت دعوی دستور موقت صادرکند(ماده 20) تحصیل اجازه رسیدگی فوری لازم نیست 0مخصوصا" که دادگاه خانواده تا کنون هم دادگاه محتاج به تحصیل اجازه رسیدگی فوری نبوده و در قانون جدیدنیز از این جهت تغییری داده نشده است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 45

تاریخ تصویب : 1354/03/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.