×

داوری در دادگاه حمایت خانواده - انتخاب داور از بین قضات در دادگاه حمایت خانواده

داوری در دادگاه حمایت خانواده - انتخاب داور از بین قضات در دادگاه حمایت خانواده

داوری-در-دادگاه-حمایت-خانواده---انتخاب-داور-از-بین-قضات-در-دادگاه-حمایت-خانواده

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

47 شماره 155هفته دادگستری صفحه 6

با توجه بماده 5 قانون حمایت خانواده ، دادرس دادگاه حمایت خانواده میتواند احد از قضات حوزه قضائی خود رابعنوان داورانتخاب نماید؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری موضوع استعلام را درکمیسیونهای مشورتی حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی طرح و باسنجش آراء ابرازی پاسخی از اینقرار در تاریخ 30/7/1354 اعلام داشته است .
ممنوعیت کارمندان قضایی دادگستری از داوری در دعاوی مطروحه در دادگستری ، بطور منجز در ماده 645 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 34ذکر شده است ،ولی شرایط داوری درمواددیگری بیان شده و آنچه که در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 53 که در قسمت اخیر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 46هم مندرج بوده ) ذکر شده ، بصراحت ماده مزبور،بشرایط داوری بوده وازمفاد ماده (645) مکرر قانون مذکور در فوق ، منصرف است .بنابراین کارمندان قضائی دادگستری ، در دعاوی خانوادگی نیز از داوری ممنوع میباشند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 47

تاریخ تصویب : 1354/07/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.