×

گواهی عدم امکان سازش - ماده 1133 ق م و قانون حمایت خانواده - نسخ ضمنی ماده 1133 ق م

گواهی عدم امکان سازش - ماده 1133 ق م و قانون حمایت خانواده - نسخ ضمنی ماده 1133 ق م

گواهی-عدم-امکان-سازش---ماده-1133-ق-م-و-قانون-حمایت-خانواده---نسخ-ضمنی-ماده-1133-ق-م
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

48 شماره 56 هفته دادگستری صفحه 2322

بموجب مقررات صدر ماده 11 قانون حمایت خانواده ((علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی 00. در موارد مندرج در ذیل ماده مرقوم نیز زن یا شوهر بر حسب مورد میتوانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند، یکی از موارد مذکور در قانون ماده 1133 میباشد که بموجب آن ((مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را را طلاق دهد. با توجه بمراتب مذکور آیا ماده 1133 قانون مدنی بقوت خود باقی است و صرف تمایل مرد بجدائی مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد بود؟
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 1/5/47 چنین پاسخ داده است :
با توجه به فلسفه وضع قانون حمایت خانواده بطورکلی وبالاخص با عنایت بماده 8 قانون مزبور ماد1133 قانون مدنی نسخ ضمنی شده است منظور از عبارت (علاوه بر وارد مذکور در قانون مدنی ) مذکور در ماده 11 قانون حمایت خانواده مواردی غیرازماده 1133 میباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 48

تاریخ تصویب : 1347/05/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.