×

اجرای حکم تمکین

اجرای حکم تمکین

اجرای-حکم-تمکین

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

51 شماره 87 هفته دادگستری صفحه 9

نحوه اجرای احکام تمکین چگونه است و اگر داد باخته (محکوم علیه ) همراه مامور اجراء به خانه محکوم له نفرت مامورمیتواندمشارالیها را جبرا" و بزور به خانه شوهر ببرد یا خیر و یاتصریح امتناع او در صورتجلسه از نظر اجرای حکم کافی است ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر برفتن به خانه و اجرای مافد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

109

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 51

تاریخ تصویب : 1351/01/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.