×

ارث - اختلاف در وجود رابطه زوجیت - مطالبه سهم الارث

ارث - اختلاف در وجود رابطه زوجیت - مطالبه سهم الارث

ارث---اختلاف-در-وجود-رابطه-زوجیت---مطالبه-سهم-الارث

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

64 شماره 91 هفته دادسگتری صفحه 11

اگر کسی به ادعای زوجیت متوفی سهم الارث خود را از ماترک مطالبه کند وورثه دفاعا" اظهارکنند مشارالیها قبل از فوت شوهرش مطلقه شده ووراث شناخته نمی شود آیا این امر اختلاف در اصل طلاق محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه شرع است ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
چنانچه بین ورثه متوفی و کسی که به ادعای زوجیت بامتوفی مطالبه سهم الارث می نماید اختلاف شود وورثه متوفی مطلقه بودن مدعی زوجیت را حین الفوت مورث ادعا نمایند این اختلاف مربوط باصل طلاق ورسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه شرع است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 64

تاریخ تصویب : 1344/07/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.