×

دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادرسی - تقسیم ماترک - مطالبه سهم الارث

دعاوی مالی و غیرمالی - هزینه دادرسی - تقسیم ماترک - مطالبه سهم الارث

دعاوی-مالی-و-غیرمالی---هزینه-دادرسی---تقسیم-ماترک---مطالبه-سهم-الارث

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

66 شماره 91هفته دادگستری صفحه 8

اگر خواست مطالبه سهم الارث باشد آیا دادگاه می تواند آنرا در دو دعوی یعنی تقسیم ماترک ومطالبه سهم الارث تلقی نموده در خصوص درخواست تقسیم یکصد ریال و در خصوص مطالبه سهم الارث به ماخذی که خواسته تقویم می شود خواهان را مکلف به الصاق و ابطال تمبردربرگ دادخواست تقدیمی نماید؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
دردرخواست تقسیم ماترک امری غیرمالی و مطالبه سهم الارث مالی است و این دو مورد با یکدیگر تفاوت دارند واگرخواسته دعوی مطالبه سهم الارث باشد رسیدیگ بدعوی مزبور مستلزم تعیین میزان ترکه و سهم خواهان بوده و تمبر دادخواست بماخذ بهای خواسته که بعنوان سهم الارث معین گردیده باید الصاق شود و دیگرالصاق تمبر بماخذ غیرمالی ضرورت ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 66

تاریخ تصویب : 1345/11/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.