×

مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص در موردیکه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه دیگری داده شده است - در دادخواست بمناسبت عدم رفع نقص

مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص در موردیکه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه دیگری داده شده است - در دادخواست بمناسبت عدم رفع نقص

مرجع-صدور-قرار-رد-دادخواست-ناقص-در-موردیکه-دادخواست-پژوهشی-بدفتر-دادگاه-دیگری-داده-شده-است---در-دادخواست-بمناسبت-عدم-رفع-نقص

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

128 شماره 118 هفته دادگستری صفحه 16

در موردی که دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاهی سوای مرجع رسیدگی پژوهشی داده شده ودادخواست ناقص است و از طرف آن دتفراخطار رفع نقص بعمل آمده و از دادخواست رفع نقص نشده چه مرجعی مجاز بصدور قرار رد دادخواست است ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
ماده 496 قانون آئین دادرسی مدنی صدوراخطاریه رفع نقص رابعهده مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده گذاشته است و در این ماده تصریح شده که اگرنقایص دادخواست رفع نشوددفتر قرار رد آنرا صادر مینماید و مراد از دفتر مذکوردرذیل ماده همان دفتری است که دادخواست پژوهشی به آنجا داده شده و صدر ماده به آن تصریح نموده است ولی مرجع شکایت از قرار مزبور بصراحت ذیل ماده 496 دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 128

تاریخ تصویب : 1350/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.