×

رددادخواست بلحاظ عدم رفع نقص - عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست

رددادخواست بلحاظ عدم رفع نقص - عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست

رددادخواست-بلحاظ-عدم-رفع-نقص---عدم-پرداخت-بهای-برگهای-دادخواست
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

129 شماره 112 هفته دادگستری صفحه 14

عدم پرداخت بهای برگهای دادخواست باعث رددادخواست خواهدبودیانه ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
هزینه برگهائی که بدادگاه داده میشودطبق بندیک ماده 681قانون آئین دادرسی مدنی جزء هزینه دادرسی میباشد و از طرف خواهان باید پرداخت شود ودر صورت صدور اخطار رفع نقص و عدم تادیه موجب رد دادخواست خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 129

تاریخ تصویب : 1350/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.