جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه مربوط به برنامه افزایش تولید محصولات اساسی ( گندم - برنج - خوراک دام - قندوشکر - پنبه و دانه های روغنی و پروتئین های حیوانی و گیاهی )اعم از افزایش تولید در واحد سطح و توسعه سطح زیر کشت را تا مرز خودکفائی به تفکیک تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست وششم فروردین ماه یکهزار و سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1365 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11998
تاریخ تصویب :
1365/01/26
تاریخ ابلاغ :
1365/02/18
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :