جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 4958 20/2/1365
وزارت ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/2/1365 تصویب نمودند:
آن دسته از کارکنان دولت که در ایام حج بصورت مامور به عربستان سعودی اعزام شده و هزینه زیست و خوراک آنان توسط وزارت ارشاد اسلامی تامین گردیده تا 26 روز فوق العاده روزانه به آنان تعلق نمی گیرد و پس از این مدت بازاء هرروز روزانه 65 ریال سعودی به آنان پرداخت خواهد شد0
کادر فنی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد این مصوبه نمی باشد0
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12003
تاریخ تصویب :
1365/02/14
تاریخ ابلاغ :
1365/02/24
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :