×

اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی

اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی

اساسنامه-موسسه-تحقیقات-منابع-طبیعی
ماده 1 - در اجرای ماده یک قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی
موسسه مذکور به موجب این اساسنامه اداره می شود و مشمول قانون استخدام کشوری نیست و دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - شورای موسسه .
ب - رییس موسسه .
ماده 2 - شورای موسسه از 12 نفر به شرح زیر تشکیل می شود.
وزیر منابع طبیعی .
دبیر کل انجمن حفظ و حمایت منابع طبیعی کشور.
سه نفر از معاونان وزارت منابع طبیعی به انتخاب وزیر منابع طبیعی .
معاون وزارت علوم و آموزش عالی .
معاون وزارت دارایی .
معاون وزارت کشاورزی .
4 نفر از شخصیتهای علمی یا مجرب کشور که در رشته های مربوط به منابع طبیعی صاحب نظر باشند.
این شخصیتها به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیات دولت برای مدت سه سال به عضویت شورا انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است .
تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر منابع طبیعی و در غیاب وزیر با یکی از معاونان آن وزارتخانه به انتخاب وزیر منابع طبیعی است .
تبصره 2 - رییس موسسه بدون داشتن حق رای در شورا شرکت می کند و به عنوان دبیر شورا انجام وظیفه خواهد کرد.
تبصره 3 - عضویت شورا افتخاری است .
ماده 3 - وظائف شورا به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی و تصویب برنامه های موسسه .
ب - تصویب بودجه و اصلاح بودجه موسسه .
ج - تصویب آیین نامه مالی موسسه .
د - تصویب سازمان و تشکیلات موسسه .
ه - تصویب آیین نامه های استخدامی و طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق و مزایای رییس و کارکنان موسسه .
و - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش فعالیتهای موسسه .
ز - سایر وظایفی که به موجب قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی تصویب آن به عهده شورا محول شده است .
ماده 4 - شورای موسسه حداقل هر شش ماه یک بار به دعوت رییس شورا تشکیل می شود.
ماده 5 - جلسات با حضور حداقل دو ثلث از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا در هر حال به اکثریت 7 رای معتبر است .
ماده 6 - رییس موسسه به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و با فرمان همایونی
برای مدت پنج سال به ریاست موسسه منصوب می شود. انتخاب مجدد رییس موسسه بلامانع است .
ماده 7 - وظایف و اختیارات رییس موسسه به شرح زیر است :
الف - اجرای مصوبات شورا.
ب - تهیه و تنظیم برنامه کار و بودجه سالانه موسسه و پیشنهاد آن به شورای موسسه .
ج - اتخاذ تصمیم در حدود مقررات در مورد کلیه امور موسسه و امضا اوراق و اسناد و عقد قراردادها.
د - اقامه دعوی و دفاع از حقوق موسسه در مراجع قضایی و اداری و تعیین وکیل با حق توکیل غیر و به طور کلی نمایندگی موسسه در مقابل کلیه اشخاص و مراجع .
ه - پیشنهاد صلح و سازش برای مختومه ساختن اختلافات و دعاوی جهت تصویب شورای موسسه .
تبصره - رییس موسسه می تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونان موسسه یا روسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده 8 - موسسه یک نفر ذیحساب خواهد داشت که با موافقت وزارت منابع طبیعی از طرف وزارت دارایی منصوب خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره به استناد مواد 1 و 3 قانون تشکیل موسسه تحقیقات منابع طبیعی در جلسات 19 و 28 آبان ماه و 2 آذر ماه 1349 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمان های اداری ، دارایی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم و بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/09/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.