×

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص پیشنهادوزارت جهادسازندگی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص پیشنهادوزارت جهادسازندگی

تصمیم-نمایندگان-ویژه-رییس-جمهوردرستادپشتیبانی-برنامه-تنظیم-بازار-درخصوص-پیشنهادوزارت-جهادسازندگی
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارکه بنابه پیشنهادوزارت جهادسازندگی برساس اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استنادتصویبنامه شماره 64545/ت 18583ه مورخ 15/6/1378 درجلسه 8/6/1378 ستادیادشده ، به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذشده است به شرح زیرجهت اجراابلاغ می گردد:

تصمیم شماره 1533/ت 21385ه مورخ 29/3/1378ستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازارازتاریخ 1/12/1377لازم الاجرااست .
معاون اول رییس جمهور-حین حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 15901

تاریخ تصویب : 1378/06/08

تاریخ ابلاغ : 1378/07/06

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی - وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.