×

قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاه قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاههای تعطیل شذه بر اثرجنگ تحمیلی

قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاه قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاههای تعطیل شذه بر اثرجنگ تحمیلی

قانون-به-هزینه-قطعی-منظور-نمودن-پرداخت-حقوق-ایام-بلاتکلیفی-کارگران-کارگاه-قانون-به-هزینه-قطعی-منظور-نمودن-پرداخت-حقوق-ایام-بلاتکلیفی-کارگران-کارگاههای-تعطیل-شذه-بر-اثرجنگ-تحمیلی ْ
ماده واحده - کلیه پرداختهایی که بر اساس دستورالعمل شماره 43296 مورخ 5/9/1359 نخست وزیری توسط وزارتخانه ها، موسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها به کارکنان کارگاه های مشمول قانون کار به صورت علی الحساب انجام گرفته است به عنوان مزد یا حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور در ایام تعطیل کارگاه منظور شده و قابل احتساب به هزین قطعی می باشد.
تبصره 1 - در صورت ازکارافتادگی ، فوت یا بازنشسته شدن کارگران در زمان تعطیلی کارگاه ، مستمری آنان بر مبنای تمام مزد یا حقوق قبل از تعطیلی ، طبق قانون تامین اجتماعی محاسبه و برقرار خواهد شد.
تبصره 2 - کارفرمایان موضوع این ماده واحده موظفند حق بیمه سهم بیمه شده را نسبت به مبالغ پرداختی بر اساس دستورالعمل فوق کسر و پس از افزودن سهم خود به نسبت تمام مزد یا حقوق بیمه شده قبل از تعطیلی کارگاه بر آن ، به سازمان تامین اجتماعی تادیه نمایند.
تبصره 3 - دستگاه های فوق الذکر مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تعیین تکلیف قطعی کلیه کارکنان مورد بحث بر اساس مقررات مربوط (اعم از اشتغال ، بازنشستگی یا ازکارافتادگی ) اقدام نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور پرداخت علی الحساب به آنها مجاز نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/8/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون

شماره انتشار : 13897

تاریخ تصویب : 1371/08/12

تاریخ ابلاغ : 1371/08/30

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.