جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و اعضای هیات علمی حوزه ستادی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که برای استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور عزیمت می نمایند و همچنین بورسیه ها و دانشجویانی که جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج از کشور اعزام می گردند و مکلف به سپردن تعهد رسمی می باشند از پرداخت حق الثبت اسناد رسمی به هر میزانی که باشد معاف می گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع :
قانون
شماره انتشار :
13995
تاریخ تصویب :
1371/12/02
تاریخ ابلاغ :
1372/01/08
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :