جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 2 ماده 149 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حذف و تبصره های ذیل به عنوان تبصره های 2، 3، 4، و 5 به آن ملحق می گردد.
تبصره 2 - عضویت اعضای دیگر کمیسیونها در هیات تحقیق و تفحص بلامانع است و تشخیص آن با کمیسیون ذیربط می باشد.
تبصره 3 - مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت دو ماه بوده و در صورت ضرورت با درخواست هیات تحقیق و تفحص و تصویب هیات رییسه مجلس شورای اسلامی حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است .
تبصره 4 - در صورت احراز تخلف توسط هیات تحقیق و تفحص مراتب حسب مورد برای پیگیری به کمیسیون اصول 88 و 90 ارجاع و کمیسیون مذکور متخلف را به محاکم قضایی جهت پیگیری معرفی می نماید.
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه صالحه موظفند حسب مورد به تقاضای کمیسیون فوق الذکر خارج از نوبت و برابر مقررات رسیدگی کرده و نتیجه را به کمیسیون مربوطه اعلام نماید.
تحقیق و تفحص در مورد آن دسته از نهادهایی که تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری هستند با اجازه معظم له انجام خواهد شد.
تبصره 5 - مسئولان دستگاه موضوع تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرایی ، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می گردند و
کمیسیون اصول 88 و 90 در صورتی که هیات تحقیق و تفحص شکایت نماید طبق مقررات قانونی رسیدگی خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل حذف یک تبصره و الحاق چهار تبصره ) در جلسه روز یکشنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری


نوع :
قانون
شماره انتشار :
13997
تاریخ تصویب :
1371/12/09
تاریخ ابلاغ :
1372/01/10
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :