جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.طبق گزارشهای واصله اغلب قضات تحقیق بدون این که پرونده ها را به دقت بخوانند و برای تکمیل و مهیا نمودن آنها برای صدور قرار نهایی اقدامات لازم و کافی به عمل آورند، تحقیقاتی را که با مطالعه دقیق قبلی پرونده میتوان در یک جلسه انجام داد در چندین جلسه انجام میدهند و برای رفع تکلیف و قطع مرور زمان در پرونده ها به نوشتن عبارات بی حاصلی، که کوچکترین تأثیری در مختومه ساختن پرونده ها ندارد از قبیل شاکی احضار شود، وقت مطالعه تعیین گردد، دستور قبلی اجرا شود و غیره اکتفا می نمایند، و حال آن که یا قبلاً تحقیقات لازم و کافی از شاکی و غیره به عمل آمده و اخذ توضیح بیشتر ازآنها ضروری نمیباشد و یا امکان عملی ندارد و یا در وقت تعیین شده برای مطالعه هم پرونده را بررسی نمی|نمایند و وقت مطالعه آن را غالباً به علل غیرموجه به تأخیر می اندازند.
چون رویه مزبور برخلاف مقررات آئین دادرسی کیفری می باشد، که با وضع آنها مصراً خواسته شده است در جریان بازپرسی حداکثر سرعت و کوشش برای حفظ حقوق مردم به عمل آمد، و توسط به اقدامات و احضارهای مکرر و بی حاصل به طور حتم موجبات تضییع حق و نارضایتی مردم را از دستگاه دادگستری فراهم می سازد لذا به موجب این بخشنامه به کلیه قضات تحقیق اخطار میشود که در انجام تکالیف قانونی برای ختم پرونده ها نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند و ازتوسل به این قبیل رویه ها جداً خودداری نمایند که موجب مسئولیت شدید خواهد بود. دادستانها نیز مکلفند که در صورت مشاهده این قبیل تخلفات سهل انگاری ها فوراً مراتب را جهت تعقیب به دادسرای انتظامی قضات گزارش نمایند والا شخصاً مسئول خواهند بود.
وزیر دادگستری

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
8336
تاریخ تصویب :
1342/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :