جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


دادگستری جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا 100% حقوق و فوق العاده شغل _ در گروههای مربوط به قضات _ را به عنوان فوق العاده خاص به قضات پرداخت کند.
ضوابط پرداخت فوق العاده یاد شده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
20032
تاریخ تصویب :
1374/01/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :