جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 21/7/1378بنابه پیشنهادشماره 102571 مورخ 6/3/1378وزارت صنایع تصویب نمود:

بندهای (5)و(6)آیین نامه موضوع تبصره (12)قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سودبازرگانی ومالیات انواع خودرووماشین آلات راهسازی وارداتی وساخت داخل وقطعات آنها-مصوب 1371-(موضوع تصویبنامه شماره 53614/ت 518ه مورخ 6/12/1371)به شرح زیراصلاح می شود:
5-مینی بوس :
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن باراننده حداقل (16)نفروحداکثر(26)نفرباشدومشمول ردیف 02/87ب تعرفه گمرکی است .
6-اتوبوس :
وسیله نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن باراننده حداقل (27)نفرباشدومشمول ردیف 02/87ب تعرفه گمرکی است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15932
تاریخ تصویب :
1378/07/21
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :