جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 25/7/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی -مضوع نامه شماره 2188/ه ب مورخ 22/12/1377- تصویب نموده :

بند(3)تصویب نامه شماره 27644/ت 019564 مورخ 2/10/1377به شرح زیر اصلاح می شود:
3-سازمان برنامه وبودجه موظف است حسب گزارش کمیسیون مذکوردربند (1)این تصویبنامه تاهفتاددرصد(70%)سودوکارمزدناشی ازتمدیدوامهای سررسیدشده تامهلت های جدیدرابرای شرکتهای نامبرده درلایحه بودجه سال 1379کل کشورپیش بینی ودرهرموردخاص منظورکند.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15932
تاریخ تصویب :
1378/07/25
تاریخ ابلاغ :
1378/08/13
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :