جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 16/8/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2276ه /ب مورخ 22/3/1378) تصویب نمود:

ماده (8)آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه -موضوع تصویب نامه شماره 40968/ت 20077ه مورخ 27/7/1377-به شرح زیراصلاح می شود: ماده (8)اعتبارات مندرج دراین آیین نامه ازمحل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط قابل پرداخت است
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15945
تاریخ تصویب :
1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
1378/08/30
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :