جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 5/10/1378باتوجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 2441ه /ب مورخ 28/9/1378 تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره 51143/ت 22220ه مورخ 23/9/1378بالحاظ اصلاحیه عبارتی شماره 51476/22220مورخ 25/9/1378به شرح زیراصلاح می شود:
1-عبارت زیرجانشین ماده (25)می گردد:
ماده 25-دلایل ومدارک معتبرمربوط به غیرقانونی بودن احزاب ،سازمانها وگروههای موضوع بند(3)ماده (30)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بایدمطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده درانتخابات مختلف -مصوب 1378-مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مراکزمسوول قانونی به مراجع اجرایی ونظارتی ارسال شود.
2-عبارت زیرجانشین تبصره (4)ماده (27)می گردد:
تبصره 4-هیاتهای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان دراجرای بند(3)ماده (28)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بالحاظ اینکه مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل مترقی ولایت مطلقه فقیه ،اظهار،اعلام یاهرطریق دیگری است که به صورت مستندتوسط داوطلب ابرازشده باشدو درچارچوب قانون اقدام لازم رابه عمل خواهندآورد.
3-درماده (72)عبارت وشورای نگهبان پس ازعبارت ستادانتخابات کشور اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15981
تاریخ تصویب :
1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
1378/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :