جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


اصلاحیه
نظربه اینکه درج ماده 229آیین نامه قانون ومقرات اجرایی سازمان زندانها225درروزنامه شماره 15721-24/11/77
پیشنهادی بوده وبه تصویب ریاست محترم وقت قوه قضائیه نرسیده است حذف واصلاح میشود0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15996
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :