جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 3543/دش 25/10/1379

(مصوب جلسه 472مورخ 13/10/1379شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 472مورخ 13/10/1379بنابه پیشنهاد جهاددانشگاهی (نامه شماره 4734/50/21دمورخ 18/3/1379) موارداصلاحی اساسنامه آن نهادرابه این شرح تصویب کرد:

1-ازمقدمه اساسنامه ومحل استقرارآن بیرون ازدانشگاه تعیین گردید حذف شود.
2-به ماده سوم اساسنامه (وظایف کلی جهاددانشگاهی )این بنداضافه شود:مشارکت درایجادزمینه های مناسب برای اشتغال بیشترفارغ - التحصیلان دانشگاهی .
رییس جمهورورییس شورای عالی انقلاب فرهنگی -سیدمحمدخاتمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1379/10/13
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :