جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


هیات وزیران درجلسه مورخ 9/11/1379بنابه پیشنهادشماره 11/14690 مورخ 8/11/1379وزارت راه ترابری وبه استنادماده (14)اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص )-مصوب 1366-تصویب نمود:
آقای محمدرحمتی به عنوان رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص )تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16302
تاریخ تصویب :
1379/11/09
تاریخ ابلاغ :
1379/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :