جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


بند پ ماده 2 آیین نامه فوق العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی (مصوب 14/12/2533 شاهنشاهی ) به شرح زیر اصلاح می شود:
پ - افراد و همردیفان آنان و دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری 2000 ریال . اصلاحی فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1356/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :