×

قانون پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی در مناطق زلزله زده و سیل زده استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهار محال و بختیاری

قانون پرداخت سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی در مناطق زلزله زده و سیل زده استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهار محال و بختیاری

قانون-پرداخت-سه-میلیارد-ریال-برای-عمران-و-نوسازی-در-مناطق-زلزله-زده-و-سیل-زده-استانهای-هرمزگان-و-آذربایجان-غربی-و-چهار-محال-و-بختیاری
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ سه میلیارد ریال برای مصارف زیر اختصاص داده و از محل درآمد عمومی پرداخت نماید.
1 - تا مبلغ سه میلیارد ریال برای عمران و نوسازی و ایجاد تاسیسات زیربنایی در مناطق زلزله زده و سیل زده استانهای هرمزگان و آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری . توزیع این مبلغ میان استانهای مذکور و نحوه مصرف آن طبق آیین نامه خاصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - از اعتبار مذکور مبلغی در اختیار بانک تعاون کشاورزی گذارده خواهد شد. مبلغ مذکور به مصرف پرداخت وام به خسارت دیدگان در مناطق فوق خواهد رسید. مدت بازپرداخت وام مذکور حداکثر پانزده سال و بهره متعلق به آن نیز 2 درصد خواهد بود. کارمزد بانک تابع مقررات مربوط خواهد بود. شرایط اعطای وام و نحوه بازپرداخت اصل و بهره آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. اقساط وصول شده بابت اصل و بهره وام مذکور، به خزانه مسترد خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه /2536 در جلسه روز شنبه چهاردهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1356/03/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.