×

شخص ثالث نسبت به حکم محکمه مبنی بررفع مزاحمت درصورتی که خللی به حقوق اوواردآورده باشدمی توانداعتراض نماید

شخص ثالث نسبت به حکم محکمه مبنی بررفع مزاحمت درصورتی که خللی به حقوق اوواردآورده باشدمی توانداعتراض نماید

شخص-ثالث-نسبت-به-حکم-محکمه-مبنی-بررفع-مزاحمت-درصورتی-که-خللی-به-حقوق-اوواردآورده-باشدمی-توانداعتراض-نماید
رای دیوان عالی تمیز
45- شخص ثالث نسبت به حکم محکمه مبنی بررفع مزاحمت درصورتی که خللی به حقوق اوواردآورده باشدمی توانداعتراض نماید.
حکم شماره 1076-149-15/2/1308

مرجع :
اصول قضائی (حقوقی ) دیوانعالی تمیز
ازسنه 1292 الی آخراسفند 1310
تالیف : محمدبروجردی (عبده )
چاپ : شرکت کانون کتاب
سال : 1316
14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1076

تاریخ تصویب : 1308/02/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.