جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 3319/310 15/9/79
جناب آقای مهندس صحراییان
استاندار محترم و رییس شورای شهرسازی و معمارزی استان فارس
در اجرای بند (5)ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/78 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 7/9/79،طرح جامع شهر اردکان (سپیدان )را که در اجرای بند(2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ،توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 19/7/77 در شورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود را با قید زیر مورد تصویب نهایی قرار داد:
1ـ با توجه به جاذبه های تفریحی گردشگری و به ویژه وجود پیست اسکی در شهر مذکور،شورای عالی بر بذل توجه خاص دستگاههای ذیربط در این رابطه تاکید نمود.
ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن و مالا آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان شهر اردکان بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1387)معادل 14912نفر در محدوده ای به وسعت 98/348 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر(باتراکم ناخالص 73/42نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص 28/202نفر در هکتار) تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فرمایی مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر ودبیر شورای عالی ـ جلیل حبیب اللهیان

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :