جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

شماره 89016 24/1/1365

وزارت ارشاد اسلامی
هیت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1365بنا به پیشنهاد شماره 2056/8/8985/11 مورخ 27/11/1364وزارت ارشاد اسلامی تصویب نمودند تعرفه چاپ آگهیهای دولتی در سال 1365مطابق با تعرفه آگهیهای دولتی سال 1364باشد صرفا نرخ آگهیهای ثبت شرکتهاومالکیت صنعتی از90(نود)ریال به 110 (یکصدوده )ریال (موضوع قسمت ب بند 7) افزایش می یابد0این مصوبه از اول سال 1365 لازم الاجراء میباشد
نخست وزیر -میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11982
تاریخ تصویب :
1365/01/20
تاریخ ابلاغ :
1365/01/31
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :