جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 7427/ت 19354ه 28/2/1379
سازمان برنامه وبودجه -بنیادمسکن انقلاب اسلامی -سازمان اسنادواملاک کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/2/1379با توجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1821/ه/ب مورخ 27/11/1376) تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (68) بودجه سال 1376 کل کشور(موضوع تصویبنامه شماره 52594/ت 17989ه مورخ 7/2/1376)به شرح ذیل اصلاح می شود:
1- عبارت ((طی برنامه پنجساله دوم توسعه ))ازماده (1)حذف می گردد.
2- عبارت ((وهزینه های ثبتی ))از تبصره ذیل ماده (3)حذف می کردد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
موضوع :