جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 57369/ ت 18778ه 26/2/1379

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/2/1379 باتوجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 15103/ه/ب مورخ 22/7/1376) تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بندهای (ب )،(ج )،و(د)ماده (45)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین ( موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت 16410ه مورخ 21/9/1375)به ضرح زیر اصلاح می شود:
1- عبارت ((اعم ازکالاوخدمات ))از ماده (4)حذف گردد.
2- واژه ((یا))از عبارت ((تحت نظر))حذف می گردد.
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :