جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ : 6/6/1379 شماره دادنامه : 192 پرونده کلاسه :79/88
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت تاک واره
طرف شکایت : اداره کل آموزشگاههای غذایی و داروئی تهران
خواسته و موضوع شکایت : ابطال دستور العمل دریافت عوارض توسط اتحادیه خشکبار
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، طبق مقررات وزارت بهداشت با دریافت مبلغی بابت هزینه صدور گواهی بهداشت و آزمایش مکلف بصدور تحویل گواهی مربوطه است لیکن اخیراً این اداره کل علاوه بر دریافت هزینه آزمایش مارا ملزم به پرداخت یک میلیون ریال بابت هر کانتینر به اتحادیه خشکبار نموده و از تحویل گواهی صادره تا ارائه گواهی پرداخت مبلغ فوق الذکر به اتحادیه خشکبار خودداری می نماید . لذا با توجه به غیر قانونی بودن این اقدام در خواست ابطال دستورالعمل مزبور را دارم .
مدیر کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13019/4/ د مورخ 30/9/78 و شماره 26692/4/6 مورخ 8/12/1378 اعلام داشته اند ، طبق بررسیهای بعمل آمده هیچ گاه شرکت فوق الذکر از طریق این اداره ملزم به پرداخت مبلغی برای تحویل گواهی بهداشتی محموله های صادراتی پسته نشده است و این اداره چنین بخشنامه یا دستورالعملی در اختیار ندارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وت آراء بشرح آتی انجام مشاوره با اکثریت مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مشخصات مصوبه مورد اعتراض تعیین نشده و نسخه ای از آن ارائه نگردیده است ، بنابراین اعتراض نسبت به آن قاببل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نگردید .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد ـ معاون قضائی دیوان

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
192
تاریخ تصویب :
1379/06/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :