×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ه ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ه ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-بند-(ه-)-تبصره-(10)-قانون-بودجه-سال-1378کل-کشور
شماره 69094/ت 22668ه 28/12/1378

سازمان برنامه وبودجه -وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران درجلسه مورخ 25/12/1378بنابه پیشنهادشماره 16661 مورخ 16/12/1378وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودراجرای بند (ه )تبصره (10)قانون بودجه سال 1378کل کشورتصویب نمود: ردیف (4)بند(الف )ماده (1)آیین نامه اجرایی بند(ه )تبصره (10) قانون بودجه سال 1378کل کشور-موضوع تصویب نامه شماره 6022/ت - 21153ه مورخ 8/3/1378-به شرح زیراصلاح می شود:

"4-صدورپروانه مجوزورودهرقلم مواداولیه وموادمصرفی وبسته بندی درفرآورده های خوراکی وبهداشتی "0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1378/12/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.