جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 11336/21215 25/4/1379

وزارت اموراقتصادی ودارایی -وزارت بازرگانی
نظربه اینکه دبند(12)تصویب نامه شماره 10113/ت 21215ه مورخ 16/3/1379عبارت "حقوق وفوق العاده شغل "به اشتباه "حقوق مبنای گروه "تحریرشده است ،لذامراتب جهت اصلاح اعلام می گردد0
دبیرهیات دولت -حسین رحیم زاده

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1379/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :