جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 12743/ت 23074ه 2/4/1379

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 29/3/1379بنابه پیشنهادشماره 1/2394 مورخ 25/3/1379وزارت کشوروبه استنادقانون راجع به انتصاب افراد به بعضی ازمقامات کشور-مصوب 1360-تصویب نمود:
آقای نوراله عابدی به عنوان استاندارلرستان منصوب می شود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16123
تاریخ تصویب :
1379/03/29
تاریخ ابلاغ :
1379/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :