جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای مورخ 7/4/71 شورای عالی ثبت
بانک ملی ایران برای وصول مطالبات خود به استناد سند رهنی تنظیم در دفتر اسناد رسمی مشاره یک ارومیه علیه مدیون مبادرت به صدور اجرائیه می نماید که منتهی به تنظیم سند تملیک می گردد0 متعاقب آن بستانکار درخواست تخلیه ملک را نموده که ثبت محل پاسخ داده است : ((به علت اختتام پرونده اجرایی و صدور سند انتقال تکلیفی نسبت به تخلیه ندارد)) این امر مورد اعتراض بانک واقع شده که رئیس واحد ثبتی به اعتراض مزبور طبق ماده 229 آئین نامه اجرا رسیدگی و چنین نظر داده است :
((بانک می تواند با ارائه سند تملیکی ازمقامات قضایی تقاضای تخلیه نماید0)) به سبب واخواهی به این نظریه ، پرونده در هیات نظارت ثبت استان آذربایجان غربی مطرح و رای هیات نیز در تایید نظریه رئیس ثبت صادر شده است 0 موضوع ، مورد اعتراض بانک ملی ایران واقع شده که بر طبق دستور معاونت محترم رئیس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، دستور طرح پرونده در شورای عالی ثبت صادر گردیده و در نهایت در تاریخ 7/4/71رای شورای عالی ثبت ( در قسمت اسناد) به شرح آتی صادر گردیده است :
((با توجه به محتویات پورنده گزارش کار نظر به اینکه سند انتقال اجرایی تنظیم و به ثبت رسیده و تخلیه و تحویل نیز از لوازم تملیک ملک می باشد لذا رای هیات نظارت فسخ می شود0))
(البرزروایی ، حسین آل یاسین ، مهدی کریم پور)

مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا

145
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
1371
تاریخ تصویب :
1371/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :