×

تصویبنامه درخصوص ورودبه کشوروخروج ازآن ازطریق مرزمهران

تصویبنامه درخصوص ورودبه کشوروخروج ازآن ازطریق مرزمهران

تصویبنامه-درخصوص-ورودبه-کشوروخروج-ازآن-ازطریق-مرزمهران

وکیل

شماره 922/ت 21712ه 22/1/1379

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 17/1/1379به استنادماده 4قانون گذرنامه -مصوب 1351-تصویب نمود:
"مرزمهران واقع دراستان ایلام به عنوان مرزرسمی ومجازشناخته می شودو ورودبه کشوروخروج ازآن مرزیادشده باگذرنامه معتبرمجازاست 0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16062

تاریخ تصویب : 1379/01/17

تاریخ ابلاغ : 1379/02/01

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.