جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره 18186/ت 21355ه 12/4/1378

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 1/4/1378بنابه پیشنهادشماره 3226/42/4/1 مورخ 1/3/1378وزارت کشورودراجرای ماده (19)آئین نامه اجرایی قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری -مصوب 1363-وبه استنادماده (13)قانون مذکور-مصوب 1362-تصویب نمود:
روستای گوجهراردهستان جور،بخش کوهبنان شهرستان زرندازاستان کرمان منتزع وبه دهستان راوربخش مرکزی شهرستان راورملحق گردد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15833
تاریخ تصویب :
1378/04/01
تاریخ ابلاغ :
1378/04/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :