جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 29204/ت 21727ه 2/6/1378

وزارت کشور
هبات وزیران درجلسه مورخ 27/5/1378بنابه پیشنهادشماره 1/4/9305 مورخ 27/5/1378وزارت کشوروبه استنادقانون راجع به انتصاب افراد به بعضی ازمقامات کشور-مصوب 1360-تصویب نمود:
آقای کریم شورانگیزبه عنوان استاندارکهکیلویه وبویراحمدمنصوب شود.
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15878
تاریخ تصویب :
1378/05/27
تاریخ ابلاغ :
1378/06/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :