جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 5580/ت 23358ه 7/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/11/1379 بنا به پینشهاد شماره 2213/ 06س - 6734/105 مورخ 6/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (12) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها وسایرکارکنان مصوب 1379 - تصویب نمود0
نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری از تاریخ 1/7/1378 به میزان نه درصد(9%) سهم کارکنان و یک ونیم برابر آن سهم دولت تعیین می شود0
معاون اول رئیس مجمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16342
تاریخ تصویب :
1379/11/12
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :