جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


شماره 54702/ت 23968ه 1/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 10923/100 مورخ 11/10/1379 وزارت صنایع و معادن و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
مشارکت شرکت فولاد مبارکه در شرکت فولاد آذربایجان از طریق خرید صددرصد سهام شرکت فولاد خوزستان در شرکت مزبور مجاز است 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :