جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 56516/ت 22809ه 9/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1266/11 مورخ 20/1/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- در بندهای (1)و(2)اصلاحی موضوع تصویب نامه شماره 78026/ت 484ه مورخ 21/12/1373 (موضوع افزایش سرمایه بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت ) عبارت ((پنج میلیون ریال )) به بعارت ((ده میلیون ریال ))تغییر می یابد0
2- تاریخ اجرای این تصویب نامه 1/6/1379 است 0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :