جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 56210/ت 22272ه 8/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 15855/42/4/1 مورخ 24/9/1378 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تصویب نمود:

نام روسای میرآبادتابع دهستان جایدربخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان به روستای ولعیصر تغییر می یابد0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/11/30
تاریخ ابلاغ :
1379/12/18
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :