جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 56449/ت 23911ه 9/12/1379

هیات وزیران در جلسه مورخ 3/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 11645/94-6459/105 مورخ 29/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تصویب نمود:

1- بند(الف ) ماده (8) آئین نامه اجرایی بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 17974/ت 23168ه مورخ 5/5/1379،بشرح زیر اصلاح می شود:
((الف - به ازای هر فقره وام پرداختی به کشاورزان بابت برقی کردن چاهها، حداکثر تا پنجاه درصد(50%) هزینه آن را تا سقف سی میلیون (000/000/30) ریال به عنوان یارانه از محل بودجه مصوب (از طریق بانک کشاورزی ) به کشاورزان پرداخت کند0))
2- در بند(ب ) ماده (8) آئنی نامه یاد شده عبارت ((تامبلغ دوازده میلیون (000/000/12) ریال ))به عبارت ((تا مبلغ سی میلیون (000/000/30) ریال )) تغییر می یابد0
معاون اول رئسی جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16324
تاریخ تصویب :
1379/12/03
تاریخ ابلاغ :
1380/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :