×

نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در مرور زمان

نظر شورای نگهبان راجع به موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در مرور زمان

نظر-شورای-نگهبان-راجع-به-موادی-از-قانون-آئین-دادرسی-مدنی-در-مرور-زمان
شماره 50655/1 27/10/1361

شورای محترم نگهبان
سئوال شورایعالی قضائی در باب مرور زمان
آیا عدم سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده 731 و ... در باب مرور زمان از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 12 از قانون آئین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرعی است یا خیر ؟
از طرف شورایعالی قضایی - صانعی

شماره 7257 27/11/1361
شورای عالی محترم قضائی
عطف به نامه شماره 50655/1 مورخ 27/10/61 اشعار میدارد :
مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان درجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و در مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال ، بیست سال ، سه سال ، یکسال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده .
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 7257

تاریخ تصویب : 1361/11/27

تاریخ ابلاغ : 1363/06/03

دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.