جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 14226/43/4/1/18235 9/ 12/1362

شورای محترم نگهبان
سئوال راجع به صدور گذرنامه جهت بانوانی که قصد حج دارندو با ممانعت شوهر مواجه میشوند

بپیوست تصویرنامه شماره 3294/1مورخه 4/10/62منظم به نامه شماره 25722/1 مورخ 2/11/1362 سازمان حج و زیارت مبنی برصدور گذرنامه جهت بانوان شوهرداری که قصد تشرف به مکه معظمه را دارند و با ممانعت شوهر خود مواجه می شوند تقدیم میگردد،نظر به اینکه طبق بند 3 ماده 18قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای بانوان مزبورمنوط به مجوز کتبی شوهر میباشد و از طرفی انجام حج فریضه میباشد0
علیهذا خواهشمند است در این زمینه راهنماییهای لازم مبذول می فرمائید
وزیر کشور -علی اکبر ناطق نوری

شماره 1352 19/4/1363

وزارت محترم کشور
عطف به نامه شماره 14226/43/4/1/18235 اطلاق ماده 18قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجته الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارند0
دبیر شورای نگهبان -لطف الله صافی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1352
تاریخ تصویب :
1363/04/19
تاریخ ابلاغ :
1363/06/03
دستگاه اجرایی :
شورای نگهبان
موضوع :