جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 38498 17/6/1363

سازمان اموراداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1363بنابه پیشنهادشماره 1332/51 مورخ 24/4/1363سازمان امور اداری و استخدامی کشورصدرتصویب نامه شماره 83380مورخ 28/10/1362 رابشرح زیراصلاح و تصویب نمودند0
عبارت مستخدمین رسمی حذف و این عنوان به کارکنان دولت تبدیل گردد
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11527
تاریخ تصویب :
1363/05/21
تاریخ ابلاغ :
1363/07/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :